Rotary Mecénás-díj

„Rotary Mecénás-díj” (RMD) alapítása

A R. Clubok világhálózatának szellemiségével egyezően, a Rotary Club Szolnok tagjai azon célok által vezérelve, melyek megvalósítását maguk elé tűzték, Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a szellemi-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását lehetőleg anyagi erőfeszítésekkel támogatók részére „Rotary Mecénás-díj” alapítását határozták el.

1. A RMD adományozásával a klub elismeri azon természetes vagy jogi személy érdemeit, aki, illetve amely egy adott időszakban (általában az adományozást megelőző évben) a legtöbbet tette a bevezetőben körvonalazott célok megvalósításáért.

2. A RMD elnyerése érdekében – kellő indoklással és dokumentáltan – javaslatot nyújthat be minden természetes és jogi személy. A javaslatnak egyértelműen tartalmaznia kell a megfogalmazott teljesítmény azonosíthatóságát.

3. Évente egy RMD kerül átadásra, általában a Magyar Kultúra  Napján (jan. 22.) a Szolnok városi rendezvényén. Kellően indokolt esetben a díj megosztva is odaítélhető. A RMD-t a klub elnöke adja át.

4. A RMD odaítélését megelőzően az elnökség évente nyilvános felhívást tesz közzé. A beérkező javaslatokat a klub tagjaiból álló 5 fős kuratórium készíti elő döntésre. A döntést a Rotary Club Szolnok tagsága hozza meg. A díj odaítéléséhez a tagság minősített (75 %) többségi szavazata szükséges.

Az RC Szolnok fenntartja a jogot arra, hogy adott évben a díjat nem adja ki.

5. A RMD Pogány Gábor Benő szobrászművész, a „Szolnok Város Kulturális Díja Kaposvári Gyula Emlékére” kitüntetettjének kiemelkedő művészi értéket képviselő alkotása: zsűrizett, bronz kisplasztika kő posztamensen, melyen a pelikán- és a kultúrát szimbolizáló Pegazus-figura „beszélget” egymással. A posztamensen szerepel a kitüntetett neve, az adományozás éve és az RC Szolnok emlékérmének kétoldali verete.

A díjazott a kuratórium javaslata, illetve a klub tagjainak döntése alapján – kivételes esetben – részesülhet pénzjutalomban is.

A RMD alapítására vonatkozó döntését a klub a 2000. nov. 20.-i összejövetelén hozta meg, majd az alapító okiratot, illetve adományozási szabályzatot 2002. jan. 14.-én módosította.

A dokumentumot Nagy Lajos elnök 2001/2002 aláírásával hitelesítette.

Díjazottaink:

 • 2001: dr. Szepesházy Kálmán geológus
 • 2002: Varga Lajos vállalkozó és a Szemafor Művészeti és Kulturális Alapítvány
 • 2004: Domonkosi Imre, a Szolnoki Cukorgyár vezérigazgatója
 • 2005: Szabó-Tóth Irén
 • 2006: Katona Béla igazgató és Lakatos László igazgató
 • 2007: Ahiko Júko és Domon Eriko, Yuza, Japán
 • 2008: vitéz Pákh Imre üzletember
 • 2009: Béres Befektetési Zrt.
 • 2010: Feketesas Pharma Kft.
 • 2011: Jászkun Volán Zrt.
 • 2012: Tóth Tamás
 • 2014: Fazekas Magdolna
 • 2016: Béres Gyógyszergyár
 • 2018: AC /DC Logisztikai Park
 • 2019: Nyolczas Nándor
 • 2020: Vertán György
 • 2021: Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája (Tóthné Páncsics Edina rajztanár vezetésével)
 • 2023: NHSz Zounok Zrt.
 • 2024: Tenk László festőművész