Rotary Mecénás-díj

“Rotary Mecénás-díj” (RMD) alapítása

A R. Clubok világhálózatának szellemiségével egyezően, a RC. Szolnok tagjai azon célok által vezérelve, melyek ,megvalósítását maguk elé tűzték, Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé ételét, a szellemei-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását lehetőleg anyagi erőfeszítésekkel támogatók részére “Rotary Mecénás-díj” alapítását határozták el.

1./ A RMD adományozásával a klub elismeri azon természetes és/vagy jogi személyérdemeit, aki, ill. amely egy adott időszakban (általában az adományozást megelőző évben) a legtöbbet tette a bevezetőben körvonalazott célok megvalósításáért.

2./ A RMD elnyerése érdekében – kellő indoklással és dokumentáltan – javaslatot nyújthat be minden természetes-és jogi személy. A javaslatnak egyértelműen tartalmaznia kell a megfogalmazott teljesítmény azonosíthatóságát.

3./ Évente egy RMD kerül átadásra, általában a Magyar Kultúra   Napja (jan. 22.)legkiemelkedőbb Szolnok városirendezvényén. Kellően indokolt esetben a díjmegosztva is odaítélhető. A RMD-ataklub elnöke adja át.

4./ A RMD odaítélését megelőzően az elnökség évente nyilvános felhívást tesz közzé. A beérkező javaslatokat a klub tagjaiból álló 5 fős kuratórium készíti elő döntésre. A döntéstaz RC Szolnok tagsága hozza meg. A díj odaítéléséhez a tagság minősített (75 %) többségi szavazata szükséges.

A kuratórium szükség szerint szabályozza a saját működését.

Az RC Szolnok fenntrtja a jogot arra,hogy adott évben a díjat nem adja ki.

5./ A RMD Pogány Gábor Benő szobrászművész, a “Szolnok Város Kulturális Díja Kaposvári Gyula Emlékére” kitüntetettjének kiemelkedő művészi értéket képviselő alkotása: zsűrizett, bronz kisplasztikakő posztamensen, melyen a pelikán- és a kultúrátszimbolizáló Pegazus-figura “beszélget” egymással.

A posztamensen szerepel a kitüntetett neve, az adományozás éve és az RC Szolnok emlékérmének kétoldali verete.

A díjazott a kuratórium javaslata, illetve a klub tagjainak döntése alapján – kivételes esetben – részesülhet pénzjutalomban is.

A RMD alapítására vonatkozó döntését a klub a 2000. nov. 20.-i összejövetelén hozta meg, majd az alapító okiratot, illetve adományozási szabályzatot 2002. jan. 14.-én módosította.

A dokumentumot Nagy Lajos elnök 2001/2002 aláírásával hitelesítette.

Díjazottaink:

 • 2001: dr. Szepesházy Kálmán geológus
 • 2002: Varga Lajos vállalkozó és a Szemafor Művészeti és Kulturális Alapítvány
 • 2004: Domonkosi Imre, a Szolnoki Cukorgyár vezérigazgatója
 • 2005: Szabó-Tóth Irén
 • 2006: Katona Béla igazgató és Lakatos László igazgató
 • 2007: Ahiko Júko és Domon Eriko, Yuza, Japán
 • 2008: vitéz Pákh Imre üzletember
 • 2009: Béres Befektetési Zrt.
 • 2010: Feketesas Pharma Kft.
 • 2011: Jászkun Volán Zrt.
 • 2012: Tóth Tamás
 • 2014: Fazekas Magdolna
 • 2016: Béres Gyógyszergyár
 • 2018: AC /DC Logisztikai Park
 • 2019: Nyolczas Nándor
 • 2020: Vertán György