Mi a Rotary ?

A Rotary egy segélyszervezet?

Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján keresztül tehetik meg.

Mi a szolgálat öt útja a Rotaryban?

• A klubszolgálat, a barátság építését jelenti a klubtagok között, valamint elősegítése a klub sikeres működésének.
• Hivatásszolgálat, személyes elkötelezettség arra, hogy képviselje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai számára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka méltóságának jellemző vonásait.
• Közösségi szolgálat, a rászorulók és a hátrányos helyzetű emberek támogatását jelenti.
• A nemzetközi szolgálat, a tolerancia és a békemegtartó munkát jelenti a nemzetek között.
• Az Új nemzedékek szolgálat, annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnőttek részvétele jelent a vezetők kinevelésében, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, csereprogramokban, melyek gazdagítják, erősítik a békét és a kultúrák közti megértést a világon.

A Rotary valamiféle szabadkőműves szervezet?

Ez egy legenda. A Rotarynak semmilyen hivatalos kapcsolata nincs a szabadkőművesekkel. A Rotary nem egy titkos szervezet, ellenkezőleg, munkáját igyekszik a legnagyobb nyilvánosság mellett végezni. A félreértés abból adódhat, hogy a Rotaryba nem lehet belépni, tag csak az lehet, akit meghívnak.

Ez a ráérő gazdag emberek klubja?

Nem. A rotarysok általában elfoglalt emberek, akik a közéletben is magas pozíciókat töltenek be. A tagdíj mértéke országonként változik, de jellemzően más civil szervezetekhez képest magasabb. Ennek az az oka, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely azt vállalja, hogy az adományokat 100 százalékban eljuttatja az érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy működését 100 százalékban a tagdíjakból finanszírozza, valamint az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja. Másképpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzájárulnak a rotarysok munkával és pénzzel. Az adományoknak segélyszervezetek esetében átlagosan 60 százaléka jut el a rászorulókhoz, alapítványoknál az átlagszám 40 százalék, a többit felemésztik a működési és logisztikai költségek.

Mennyi a tagdíj?

A tagdíj mértéke klubonként változik. Magyarországon jelenleg havi 3-5000 forint (2012-es adat) között van. Ugyanakkor számolni kell más költségekkel is. Vannak reggeliző, ebédelő és vacsorázó klubok. Az étkezés költsége 1000 és 5000 forint között lehet alkalmanként. Összességében havi 5000 forinttól egészen havi 25 ezer forintig is terjedhetnek a költségek.

Ki lehet tagja a Rotarynak?

Bárki, aki meghívást kap és aki vállalja, hogy betartja a szervezet szabályait?

Ki kaphat meghívást a Rotaryba?

Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotarysok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolkodásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas erkölcsi követelményeinek megfeleljenek.

Mik a Rotary erkölcsi követelményei?

A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájával szokták jellemezni, amely a cselekedetekre vonatkozik. A négy kérdés a következő: Igaz-e? Tisztességes-e minden érintett számára? Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot? Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Mennyi munkát vár el a Rotary a tagjaitól?

A Rotary klubok önálló jogi személyek. Minden klub egyedileg dönti el, hogy milyen projekteket indít. A tagok pedig egyénileg döntenek arról, hogy egy-egy projektben mennyi és milyen munkát vállalnak.

Üzletelhetnek-e egymással a Rotary tagok?

A Rotary nem tiltja, hogy a tagok üzleteljenek egymással, sőt azzal, hogy a klubok számára előírás, tagjaik ne egy szakterület képviselői legyenek, hanem minél színesebb legyen egy-egy klub tagjainak foglalkozási összetétele, indirekt módon segíti is különböző üzleti körök találkozását.

Mi a Rotary viszonya a vallásokhoz és a politikához?

A Rotary önmagát egy politikán és vallásokon felüli szervezetként definiálja. Ez ugyanakkor nem egy úri kívülállást jelent, aminek ürügyén a rotarysoknak nem kell foglalkozniuk a mindennapok kérdéseivel. Ellenkezőleg, a rotarysokkal szemben elvárás, hogy jól tájékozottak legyenek, jó kapcsolatban legyenek politikai és egyházi vezetőkkel, ismerjék őket akár személyesen, tisztában legyenek véleményükkel. A jó rotarys minden politikai véleményt meghallgat, de a klub nem politizál és nem foglal állást politikai kérdésekben. A rotary rendezvényeken, a tagok nem politizálhatnak, nem adhatnak hangot politikai nézeteiknek. A rotarysok a vallást magánügynek tekintik, vallási kérdésekkel a klub nem foglalkozik, de az egyházakkal jó viszonyra törekszik.

Milyen gyakran vannak klubülések?

Hetente, ráadásul ezt nagyon komolyan veszi a szervezet. A tagok számára kötelező prezencia előírás van, ami azt jelenti, hogy a Rotary tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a jelenlét, különben megszűnik a Rotary tagság. A kötelező prezencia teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi elfoglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.

Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedéséhez?

Sok különböző dologból. Jellemzően a klubok által szervezett jótékonysági rendezvények (bál, vacsora, hangverseny stb.) bevételeiből, illetve személyes kapcsolatok lobbi tevékenységéből szereznek támogatást.

Mit ábrázol a Rotary fogaskerék szimbóluma (talán valami műszaki dolog)?

A folyamatos változást, ami a klubok egyik jellemzője (évenkénti szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok), a fogaskerekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együttműködés, de a kormányzóság, sőt a világszervezet által megfogalmazott tevékenységekben való közös részvétel jellemzője.

Van-e korhatár a Rotaryban?

Nincs. A Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már egzisztenciával rendelkező, közösséget építő egyénekből áll. A fiatalabb korosztályok lelkes, adni vágyó tagjai 18-30 év között a Rotaracthoz csatlakozhatnak, a középiskolások az Interacthoz, a legfiatalabb korosztály pedig az EarlyActban tanulhat az önzetlenség és tolerancia értékeiről.

A Rotary legismertebb projektje a nemzetközi diákcsereprogram. Ebben ki vehet részt?

A Rotarynak több fajta diákcsereprogramja van. A legismertebb a Rotary Youth Exchange Long-Term Program, ami kifejezetten középiskolásoknak szól és amiben egy évet töltenek a diákok egy másik ország családjainál. Minden klub maga dönti el, hogy melyik jelentkezőt támogatja abban, hogy részt vegyen egy ilyen programban. Előny a nyelvtudás és a kulturáltság, hiszen egy-egy diák nemcsak önmagát, hanem klubját és országát is képviseli külföldön.

Mennyibe kerül egy diákcsere a szülőknek?

Országa válogatja, de éves szinten körülbelül 1 millió forintba. A gyermek ugyan mindent megkap külföldön, szállás, étkezés, tanítás, de az utazás és a biztosítás költségeit a szülőknek kell állniuk, illetve ha a gyermeknek vannak extra kívánságai, azt is. Továbbá illik cserediákot nemcsak küldeni, hanem fogadni is.

Hány tagja van a Rotarynak?

A Rotarynak a világon több mint 1 millió 200 ezer tagja van. Ez a szám folyamatosan növekszik. A tagok több mint 500 Districtben dolgoznak, majd 33 ezer klubban.

Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak a Rotarynak?

A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete, ezt bizonyítja, hogy ez az egyetlen olyan civil szervezet, amely tanácskozási joggal vehet részt az ENSZ ülésein. A Rotary olyan nagy erőforrásokat képes megmozgatni humanitárius ügyekben, amelyet nem tud figyelmen kívül hagyni az ENSZ.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a Rotaryval?

Legegyszerűbb a klubokon keresztül. Minden klub hetente ülésezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary honlapokon. Magyarországon érdemes a www.rotary.hu oldalt felkeresni, külföldön a www.rotary.org ad eligazítást.